Teknik Servis Ağı
Garanti Belgesi
TSE, HYB - TSEK
Telekomünikasyon
Yabancı Personel
Kontrol Belgeleri
Kozmetik Bildirim
Barkod Numarası
AEEE Yönetmeliği
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
Kota & Gözetim
Dahilde İşleme
Yatırım Teşvik
Marka Tescil
Endüstriyel Tasarım
Patent & Faydalı Model
Yurtdışı Tescil
Satılık Marka
Emniyet İthalat İzni
Alan Adı (domain) Alımı
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Yerli Malı Belgesi
Kullanılmış Makine ithal İzni
Ana Sayfa

SSHYB & TEKNİK SERVİS KURULUMU :

          28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, Garanti belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırılmıştır. Firmalar Garanti Belgesini kendileri düzenleyecektir. Fakat Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu devam etmektedir.

          Yeni Kanun’un 58 inci maddesi gereği; “Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikte belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır.” Yeni Kanunla satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmamasının cezası 500.000 Türk lirası, kurulmayan her servis istasyonu için de 10.000 Türk lirası idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

          Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgedir.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi alabilmek için ilk önce ürünle ilgili standardın kesin olarak tespit edilmiş olması gereklidir. Daha sonra firmanın Sisteme kaydedilip Cokey numarası alınması gerekir.

Akabinde tespit edilen standarda ilişkin servis ile sözleşme düzenlenerek Türk Standartları Enstitüsü ne (TSE) servisin firma adına kaydettirilmektedir.

Servisin kayıt edilmesinden sonra E-imza ortamında Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi için Bakanlığa müracaat edilerek Yeterlilik belgesinin temini sağlanır.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi çıkmışsa firma, garanti belgesi düzenleyerek ürünü satışa sunabilir.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir

1- Elektronik İmza (E-imza)

2- Vergi Levhası (Cokey numarası için)

3- İmza Sirküleri (Cokey numarası için)

4- Ticaret Sicil Gazetesi (Cokey numarası için)

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Düzenleme Zorunluluğu

İmalatçı veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri mallar için; Bakanlığa başvurarak Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgelerini ve tüketicilere verilecek garanti belgesini düzenlemek zorundadırlar.

Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesinin tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.

Yeni Kanun’un 58 inci maddesi gereği; “Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikte belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır.”

Mevcut Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan ürün gurupları için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınması zorunludur. Yeni Kanunla satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmamasının cezası 500.000 Türk lirası, kurulmayan her servis istasyonu için de 10.000 Türk lirası idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.

Ana Sayfa
Copyright © 2011 Branş Danışmanlık