Teknik Servis Ağı
Garanti Belgesi
TSE, HYB - TSEK
Telekomünikasyon
Yabancı Personel
Kontrol Belgeleri
Kozmetik Bildirim
Barkod Numarası
AEEE Yönetmeliği
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
Kota & Gözetim
Dahilde İşleme
Yatırım Teşvik
Marka Tescil
Endüstriyel Tasarım
Patent & Faydalı Model
Yurtdışı Tescil
Satılık Marka
Emniyet İthalat İzni
Alan Adı (domain) Alımı
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Yerli Malı Belgesi
Kullanılmış Makine ithal İzni
Ana Sayfa

KOTA & GÖZETİM BELGELERİ  :

Bazı tarım / işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünlerinin ikili antlaşmalar- serbest ticaret antlaşmaları - kapsamında gümrük vergisi muafiyeti veya indirimli gümrük vergisi uygulanarak ithal edilmesini sağlayan belgedir.

İTHAL LİSANSI –TARİFE KONTENJANI

İthal Lisansı, bir mal veya mal grubunun ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranlarında, belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması veya muafiyet sağlanmasını ifade eder.

İthal Lisansı Nasıl Alınır

Tarım Ürünleri ve Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, Tebliğ ekinde yer alan başvuru formu ile Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne müracaat edilir. Gerekli onaylardan sonra İthal Lisansı çıkmış olur.

İthal lisansı ve Tarife Kontenjanı Ülkeler arası anlaşmalara bağlı olarak yada Ekonomi Bakanlığının öngördüğü ülke ve ürünler bazında uygulanmaktadır.

İthal Lisansı İthalatını yapacağınız ürün kategorileri ve G.T.İ.P numaraları ile ithalatın yapılacağı Ülke baz alınarak düzenlemekte olup ilgili Tebliğ kapsamındaki usul ve esaslarına göre dağıtılır.

İthal Lisansı İçin Gerekli Evraklar

1- Başvuru Formu (Tarafımızca Hazırlanır)

2- Proforma Fatura veya Fatura Nüshaları

3- Paket listesi (Çeki Listesi)

3- İmza Sirküleri (İlk Müracaatlarda Noter Onaylı )

4- Ticaret Sİcil Gazetesi (noter onaylı)

GÖZETİM BELGESİ

Bir malın ithalatının yerli üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar/veya şartlarda artması halinde, ithalatın, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek “ Gözetim Belgesi ” ile izlenmesine yönelik bir uygulamadır.

Gözetim Belgesi Nasıl Alınır

Gözetim belgesine tabi olan her farklı ürün ayrı tebliğler kapsamında yer alır ve gözetim belgesi müracaatında o tebliğ hükümlerine göre müracaat edilir. Tebliğ ekinde yer alan başvuru formu ile Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne müracaat edilir. Gerekli onaylardan sonra belge çıkmış olur.

Gözetim belgesine tabi ürünlerin hepsine izin verilmemektedir. Gözetim belgesi kapsamında olan herhangi bir ürünün ithalatına başlamadan önce bizimle görüşmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde Ürünün ithalatını gerçekleştirmekte sıkıntı çeke bilirsiniz.

Önemli Not: Ekonomi Bakanlığı bazı ürünlere Gözetim belgesi düzenlemeyip Tebliğde yer alan referans fiyatları üzerinde beyan edilerek ithalatın gerçekleşmesini tavsiye etmektedir.

Gözetim Belgesi İçin Gerekli Evraklar

1- Başvuru Formu (Tarafımızca Hazırlanır)

2- Proforma Fatura veya Fatura Nüshaları

3- Paket listesi (Çeki Listesi)

4- İmza Sirküleri (İlk Müracaatlarda Noter Onaylı )

5- Vergi Levhası

Ana Sayfa
Copyright © 2011 Branş Danışmanlık