Teknik Servis Ağı
Garanti Belgesi
TSE, HYB - TSEK
Telekomünikasyon
Yabancı Personel
Kontrol Belgeleri
Kozmetik Bildirim
Barkod Numarası
AEEE Yönetmeliği
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
Kota & Gözetim
Dahilde İşleme
Yatırım Teşvik
Marka Tescil
Endüstriyel Tasarım
Patent & Faydalı Model
Yurtdışı Tescil
Satılık Marka
Emniyet İthalat İzni
Alan Adı (domain) Alımı
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Yerli Malı Belgesi
Kullanılmış Makine ithal İzni
Ana Sayfa

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ  :
 
554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Tasarım, "bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü" şeklinde tarif edilmektedir.
 

Büyük emek ve zaman harcanarak oluşturulan özgün bir tasarımın taklit edilmesini önlemek ve bu tasarım üzerinde tüm haklara sahip olabilmek için tasarımınızı tescil altına almalısınız.

 
Endüstriyel Tasarım Tescil İşlemleri:
- Ürünün Enstitü standartlarına uygun görüntülerinin oluşturulması
- Türk Patent Enstitüsü nezdinde başvuru dosyasının hazırlanması, başvuru ve sonrasındaki bütün işlemlerin süreleri içerisinde takibi ve yürütülmesi
- Endüstriyel tasarım izleme ve itiraz
-Tescilli belgenizle ilgili Adres, Ünvan, Nevi değişikliği, Verasetle İntikal, Lisans, Devir, yenileme vs. işlemleri.

Ana Sayfa
Copyright © 2011 Branş Danışmanlık