Teknik Servis Ağı
Garanti Belgesi
TSE, HYB - TSEK
Telekomünikasyon
Yabancı Personel
Kontrol Belgeleri
Kozmetik Bildirim
Barkod Numarası
AEEE Yönetmeliği
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
Kota & Gözetim
Dahilde İşleme
Yatırım Teşvik
Marka Tescil
Endüstriyel Tasarım
Patent & Faydalı Model
Yurtdışı Tescil
Satılık Marka
Emniyet İthalat İzni
Alan Adı (domain) Alımı
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Yerli Malı Belgesi
Kullanılmış Makine ithal İzni
Ana Sayfa

YURTDIŞI TESCİL İŞLEMLERİ  :


MADRİD PROTOKOLÜ

Madrid Protokolü, Türkiye dışındaki ülkelerde yapılacak marka başvuruları için en çok tercih edilen bir başvuru sistemidir. Ülkemiz dahil 78 ülkenin tabi olduğu Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan bir başvuru ile tüm bu ülkelerde tescil işlemleri başlatılmaktadır. Başvuru Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) bünyesinde oluşturulan uluslararası Büro tarafından yürütülmektedir.


Madrid Protokolü çerçevesinde yapılacak olan bir başvuru, Türkiye´de alınan bir tescile ya da başvuruya dayanmalıdır. Başvuru yapılmadan önce Türkiye´de marka başvurusu yapılmış ya da tescile bağlanmış olmalıdır.
Madrid protokolü çerçevesinde yapılan başvuru en az 12 en çok 18 ay içerisinde sonuçlandırılır.


Madrid protokolünün sağladığı avantajlar:
- Bir markanın tek bir başvuruyla protokole üye ülkelerin hepsinde veya bir kısmında uluslararası tescile sahip olması,
- Madrid Protokolüyle yapılan başvuruların bireysel olarak yapılan başvurulara göre daha ekonomik bir maliyete sahip olması ve daha kısa sürede sonuçlandırılması,
- Marka tescil sonrası unvan veya adres değişikliği, devir, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi değişikliklerin tek bir başvuruyla daha kolay Uluslararası Sicile kaydedilebilmesidir.


TOPLULUK MARKASI (CTM)

Topluluk Marka Başvurusu, Marka başvurusunun tek bir işlemle bütün Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlilik kazanmasını sağlayan bir sistemdir.
Başvurular, İspanya´nın Alicante şehrinde kurulan İç Pazarda Uyum Sağlama Ofisi´ne (OHM) yapılmaktadır.


Topluluk tescilinin dezavantajı marka başvurusunun bir ülkede kabul görmemesi ya da bir itirazın bir ülkede red olması durumunda diğer ülkelerde de red olmasıdır.


Avrupa topluluğu üyeleri, Madrid Sistemine üye oldukları için, bu yolla tescile gidilmesi söz konusu riski ortadan kaldırmaktadır.


YURTDIŞI ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ

Yurt Dışı Tasarım Tescil İşlemleri
-        Bölgesel Tasarım Tescili (BENELUX)
-      Topluluk Tasarım Tescili
-        Uluslar arası Tasarım Tescili (Lahey Anlaşması Uyarınca)
Şeklinde 3 ana başlıkta yerine getirilmektedir.

 Yurtdışı Tescil İşlemleri:
- Başvuru öncesinde seçilen anlaşma kapsamında araştırmanın yapılması,
- Başvuru dosyasının hazırlanması, başvuru ve sonrasındaki tüm işlemlerin süreleri içerisinde takibi ve yürütülmesi.

Ana Sayfa
Copyright © 2011 Branş Danışmanlık