Teknik Servis Ağı
Garanti Belgesi
TSE, HYB - TSEK
Telekomünikasyon
Yabancı Personel
Kontrol Belgeleri
Kozmetik Bildirim
Barkod Numarası
AEEE Yönetmeliği
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
Kota & Gözetim
Dahilde İşleme
Yatırım Teşvik
Marka Tescil
Endüstriyel Tasarım
Patent & Faydalı Model
Yurtdışı Tescil
Satılık Marka
Emniyet İthalat İzni
Alan Adı (domain) Alımı
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Yerli Malı Belgesi
Kullanılmış Makine ithal İzni
Ana Sayfa

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ  :

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Başka bir deyişle bu belge, sermaye birikiminin yatırıma yönlendirilmesini, yapılacak üretimde yüksek katma değer yaratılmasını, bölgeler arası ekonomik dengesizliklerin giderilmesini temin etmek, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek, istihdam yaratmak, ve uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek için yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Yatırım teşvik belgesi ne gibi faydalar sağlamaktadır?

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri:

- Yeni Belge Alımı

- Revize- Süre Uzatımı- Kapatma


Yatırım Teşvik Belgesi alabilecekler;

Gerçek şahıslar,

Adi ortaklıklar,

Sermaye şirketleri,

Kooperatifler,

İş ortaklıkları(adi ortaklık),

Kamu kurum ve kuruluşları ve

Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,

Dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri,

Yabancı sermayeli yatırımlarda kurulacak Anonim ve Limitet şirketler ile Kurulacak şubeler, yatırım teşvik belgesi için müracaat edebilir.

Turizm Yatırım Belgesi

Turizm işletmeleri, turizmi teşvik kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmeleri için, Turizm Bakanlığı’ndan 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca “Turizm Yatırım Belgesi”ni almaları zorunludur.

Turizm Yatırım Belgesi, turizm sektöründe yatırım yapacak şahıs ya da firmalara, yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgedir. Turizm Yatırım Belgesi otel, motel, tatil köyleri, eğlence merkezleri gibi turizm tesisleri için alınmaktadır. Bu belge Ekonomi bakanlığınca düzenlenen önemli desteklerden biridir.

Yatırım teşvik belgesiyle yatırım yapılacak Otel için almayı planladığınız ithal ve yerli teçhizatları (Yatak, elbise dolabı, masa, sandalye, halı, kilim, televizyon, uydu, bilgisayar, buzdolabı ,fırın, pişirme aletleri gibi buna benzer bütün teçhizatlar) KDV ve Gümrük vergisi ödemeden alınabilmektedir.

 

Kullanılmış Makina İzni

Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek bazı makinelere ilişkin tebliğ ile belirlenmiş teçhizatı ithal edecek firmalar, İthalat genel müdürlüğünden bu işlem için izin almak durumundadırlar.

Bu süreçteki tüm izin işlemlerinin alınması tip onaylarının yapılması eğer teşvik belgeniz var ise belgenize eklendirilmesi konusunda Branş danışmanlık yanınızdadır.

Ana Sayfa
Copyright © 2011 Branş Danışmanlık