Teknik Servis Ağı
Garanti Belgesi
TSE, HYB - TSEK
Telekomünikasyon
Yabancı Personel
Kontrol Belgeleri
Kozmetik Bildirim
Barkod Numarası
AEEE Yönetmeliği
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
Kota & Gözetim
Dahilde İşleme
Yatırım Teşvik
Marka Tescil
Endüstriyel Tasarım
Patent & Faydalı Model
Yurtdışı Tescil
Satılık Marka
Emniyet İthalat İzni
Alan Adı (domain) Alımı
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Yerli Malı Belgesi
Kullanılmış Makine ithal İzni
Ana Sayfa

PATENT VE FAYDALI MODEL TESCİLİ  :

Patent
Yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunu aşan buluşlar için buluş sahibine belirli bir süre buluşunu üretme, kullanma, satma veya ihraç etme hakkı veren koruma belgeleridir.
Bir buluşun patent verilerek korunabilmesi için gereken kriterler nelerdir?

 
-Yenilik:
Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
-Tekniğin bilinen durumunun aşılması:
Konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı nitelik anlamındadır.
-Sanayiye uygulanabilirlik:
Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

 
Faydalı Model
Türkiye´de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen ancak tekniğin bilinen durumunu aşma şartının aranmadığı buluş sahibine belirli bir süre buluşunu üretme, kullanma, satma veya ihraç etme hakkı veren koruma belgeleridir.

 
Faydalı Model Belgesi, patent ile aynı hakları sağlamakla birlikte, 20 değil 10 yıllık bir koruma getirmektedir. Faydalı Model Belgesi başvurularında araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanması uygulanmadığı için, maliyetinin düşük olması nedeniyle özellikle KOBİ´ler ve kişisel başvuru yapanlar tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Patent & Faydalı Model Tescil İşlemleri:
- Başvuru öncesinde buluş konusu hakkında ön araştırma yapılması,
- Başvuru dosyasının hazırlanması, başvuru ve sonrasındaki tüm işlemlerin süreleri içerisinde takibi ve yürütülmesi,
- Tescilli belgenizle ilgili adres, ünvan, nevi değişikliği, verasetle intikal, lisans, devir, yenileme vs. işlemleri
- Yıllık ücretlerin takibi,

Ana Sayfa
Copyright © 2011 Branş Danışmanlık