Teknik Servis Ağı
Garanti Belgesi
TSE, HYB - TSEK
Telekomünikasyon
Yabancı Personel
Kontrol Belgeleri
Kozmetik Bildirim
Barkod Numarası
AEEE Yönetmeliği
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
Kota & Gözetim
Dahilde İşleme
Yatırım Teşvik
Marka Tescil
Endüstriyel Tasarım
Patent & Faydalı Model
Yurtdışı Tescil
Satılık Marka
Emniyet İthalat İzni
Alan Adı (domain) Alımı
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Yerli Malı Belgesi
Kullanılmış Makine ithal İzni
Ana Sayfa

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNLUK İŞLEMLERİ  :


ÇEVRE BAKANLIĞI ROSH Uyumluluk ve ROSH Direktifi
 
AEEE Yönetmeliği Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanmış olup, Elektrikli ve Elektronik eşyalarda Cr+6 , civa, kadmiyum, kurşun gibi bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin bir yönetmeliktir. Kullanımı yasaklanan ürünler arasında PBB, PBDE gibi alev geciktirici maddeler de sayılabilir.
 
Bakanlık, söz konusu yönetmeliğin kapsamında;
-Koordinasyonu sağlamak,
-Muafiyet listesini hazırlamak,
-Üreticilerden uygunluk beyan formlarını toplamak ve beyan kayıt belgesi düzenlemek,
-Gözetim ve denetimi yapmak
- Aykırılık durumunda ürünlerin toplatılmasını sağlamak
İle görevlidir.
 
Ana Sayfa
Copyright © 2011 Branş Danışmanlık