Teknik Servis Ağı
Garanti Belgesi
TSE, HYB - TSEK
Telekomünikasyon
Yabancı Personel
Kontrol Belgeleri
Kozmetik Bildirim
Barkod Numarası
AEEE Yönetmeliği
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
Kota & Gözetim
Dahilde İşleme
Yatırım Teşvik
Marka Tescil
Endüstriyel Tasarım
Patent & Faydalı Model
Yurtdışı Tescil
Satılık Marka
Emniyet İthalat İzni
Alan Adı (domain) Alımı
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Yerli Malı Belgesi
Kullanılmış Makine ithal İzni
Ana Sayfa

KULLANILMIŞ MAKİNE İTHAL İZNİ

          Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ(İthalat:2014/9)´in EK-1/A ve EK-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2´de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler 1 Mayıs 2014 tarihi itibari ile TAREKS üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

Kullanılmış Makine İzni Nedir

İmalat Sanayinde kendi ihtiyacınıza istinaden üretim tesisinizde kullanmak üzere ithal edeceğiniz “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Makine ve teçhizatlar” için öncelikle Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden Özel İthalat İzni alınması gerekmektedir. Bazı makinelerin ithalatı serbesttir.

          2015/01 Tebliğine istinaden Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal etmek istediğiniz kullanılmış makinenizin G.T.İ.P belirlemesi yapılarak, Kullanılmış Makine İthaline İzin verilecek G.T.İ.P listesi dosyasındaki tablodan izne tabi olup olmadığı kontrol edilmelidir. CIF Kıymet baz alınarak izin alınacak listede gösterilen birim CIF Kıymetin daha altında değer taşıyan makineler ve eşyalar için "Kullanılmış Makine Özel İzni" Alınması zorunludur. Kullanılmış Makine izinlerindeki değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

          Ayrıca; Yatırım Teşvik Belgesi alınması veya bulunması halinde; Kullanılmış Makinenizin teşvik makine listesinde yer alması durumunda, Gümrük + KDV ve KKDF ödemeden ithal edebilirsiniz. Eğer Yatırım Teşvik Belgesi ekindeki listelerde kullanılmış makine yer almıyorsa ekleyebilirsiniz.

          Önemli Not: Listede bulunmayan bir GTİP için Müracaat edilmek isteniyorsa proforma fatura ve resimler eşliğinde, Ekonomi Bakanlığına Müracaat edilmelidir. Ancak bu durumda makine imalatçıları birliğinden ürürün yurtiçi üretim sorgu müracaatı yapılıp alınan sonucun dosyaya eklenmesi şarttır.

           Kullanılmış Makine İzni olmaksızın ya da izin verilip verilmeyeceğini tam olarak bilmeden makinenin ithalat için gümrüge getirilmesi yada anlaşma yapılıp avans çıkarılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde avansınızın yanacagı gibi ekstradan da Antrepo ücreti ödemek zorunda kalırsınız.

Kullanılmış Makine İzni için Gerekli Evraklar Nelerdir?

- Dilekçe (Tarafımızca Hazırlanacaktır)
- Başvuru Formu (Tarafımızca Hazırlanacaktır)
- Proforma Fatura
- Ticaret sicil gazetesi ( Kuruluş, Adres değişikliği, Unvan değişikliği Gazeteleri) Onaylı
- Kapasite Raporu (onaylı)
- İmza Sirküleri Noter onaylı
- Vergi levhası
- Faaliyet Belgesi
- Makineye ait 4 adet farklı resim

Ana Sayfa
Copyright © 2011 Branş Danışmanlık